Samsvarserklæring

Hjem
/
Samsvarserklæring

Bekreftelse samsvarserklæring

Kjære kunder,

Vi bekrefter herved at de produkter vi fører og selger tilfredsstiller DSB's (direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) forskrifter FEU (forskrift om elektrisk utstyr), herunder krav til CE merking.

Vi vil på forespørsel fra kunden eller offentlig myndighet, innen fem (5) virkedager, fremskaffe kopi av CE sertifikat (CE declaration of confirmity), og sende denne til DLE (det lokale el tilsynet) eller annen relevant myndighet som har bedt om dette. Teknisk dokumentasjon vil likeledes kunne fremskaffes innen rimelig tid.

Dersom utstyret er levert av oss ikke skulle oppfylle forskrift fastsatt av offentlig myndighet som beskrevet ovenfor og at dokumentasjon ikke kan frembringes, er vi ansvarlig for pålegg som måtte bli ilagt av DSB eller annen relevant myndighet.

Med vennlig hilsen
Greenlight Systems AS

Se fullstendig samsvarserklæring i PDF-filen under:
Samsvarserklæring.pdf

Greenlight Systems AS

09:00 - 16:00
10:00 - 16:00

Kart